Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích những loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và bảo vệ thông tin đó. 
 
Chính sách về Quyền Riêng tư này áp dụng đối với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà DASH JK thu thập được thông qua website do DASH JK vận hành. (DASHJK.vn) Chính sách này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản được cập nhật của Chính sách trên website hoặc gửi thư điện tử cho các thành viên trực tuyến của DASH JK. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website sẽ được xem là bạn đã đồng ý và chấp thuận với bất kỳ thay đổi nào
 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 
Bạn có thể ghé thăm và duyệt Website của chúng tôi bình thường mà không tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình.
 
Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn trở thành thành viên của chương trình Thành viên DASH JK Trực tuyến, bạn cần phải đăng ký: (a) họ và tên của bạn; (b) tên người dùng và mật khẩu; (c) địa chỉ thư điện tử; (d) ngày sinh; (e) địa chỉ nơi cư trú; (f) giới tính và (g) số nhận dạng cá nhân (gọi chung là “Thông tin Thành viên”) với Website.
 
Chúng tôi không thu thập, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn mà không được sự đồng ý của bạn.
 
Website này cho phép bạn đưa các ý kiến hoặc nhận xét của bạn lên mục đánh giá sản phẩm, blog, và các chức năng khác. Xin nhớ rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn tiết lộ đều trở thành thông tin công cộng và bạn nên thận trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc các thông tin khác trong lần gửi đi. DASH JK không thể ngăn chặn việc sử dụng những thông tin đó theo cách thức mà có thể vi phạm Chính sách Bảo Mật này, luật pháp hoặc quyền riêng tư và sự an toàn của cá nhân bạn và không chịu trách nhiệm đối với các kết quả xảy ra từ việc đăng tải thông tin đó.
 
Bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 
Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:
 
– Hỗ trợ Quý khách hàng khi mua sản phẩm.
 
– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng.
 
– Cung cấp cho Quý khách khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại cửa hàng và website
 
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 
Chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn trong 5 năm kể từ ngày đăng ký hoặc nếu có phản hồi gì về việc lưu trữ thông tin, quý khách có thể gửi liên hệ tới chúng tôi.
 
Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách ra ngoài.
 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM
 
  • Địa chỉ: Số 461 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Email: cskh@dashjk.vn
  • Điện thoại: 1900.3337

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 
Tại Trang Thành viên trên Website, các thành viên đã đăng ký có thể truy cập vào Thông tin Thành viên của mình và có thể tự kiểm tra cũng như chỉnh sửa vào bất kỳ thời điểm nào xem thông tin đó có chính xác và cập nhật hay không. Nếu bạn không muốn tiết lộ Thông tin Thành viên của mình, bạn có thể tự do chấm dứt tư cách thành viên trực tuyến DASH JK.
 
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên, tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 
Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài DASH JK trừ khi chúng tôi đề nghị rõ ràng và nhận được sự đồng ý của bạn. Bằng việc đồng ý với Chính sách Bảo Mật này, bạn đồng ý với việc sử dụng, chuyển giao và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn như sau: 
 

Chia sẻ với các đối tác kinh doanh bên thứ ba

 
Chúng tôi dựa vào các đối tác kinh doanh bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thực hiện một loạt các dịch vụ. Khi làm như vậy, DASH JK có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cùng thực hiện việc tiếp thị và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc các sự kiện mà bạn quan tâm. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp cho các đối tác kinh doanh bên thứ ba các Thông tin Cá nhân mà họ cần để thực hiện các dịch vụ của họ và chúng tôi cũng yêu cầu các bên đó phải bảo vệ các Thông tin Cá nhân đó và không sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.
 
Tuy nhiên, nếu bạn không muốn chúng tôi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể thực hiện bằng cách thông báo cho DASH JK.
 

Tiết lộ cho bên thứ ba xử lý thông tin

 
Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi duy trì và vận hành Website này hoặc vì các lý do khác liên quan đến việc vận hành Website và hoạt động kinh doanh của DASH JK, các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích đó. Chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân mà họ cần để cung cấp các dịch vụ này vì lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải bảo vệ Thông tin cá nhân và không được sử dụng những thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.
 

Tiết lộ khác

 
Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện các chỉ thị của bạn, và nếu phù hợp, (a) tuân thủ các yêu cầu theo quy định pháp luật, thực hiện các công việc quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và xác định các sản phẩm và dịch vụ mà có thể bạn quan tâm và giới thiệu với bạn các sản phẩm và dịch vụ đó (trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không thực hiện như vậy), (b) bảo hộ hoặc bảo vệ các quyền hoặc tài sản của khách hàng và người lao động của DASH JK, và (c) thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sự an toàn cho các khách hàng, DASH JK, hoặc công chúng. 
 
Hơn nữa, khi hoạt động kinh doanh của DASH JK phát triển, chúng tôi có thể bán hoặc mua toàn bộ hoặc một phần tài sản doanh nghiệp của chúng tôi và trong các giao dịch như vậy, thông tin của khách hàng sẽ được chia sẻ hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba có liên quan và có thể coi đó là một trong những tài sản kinh doanh đã được chuyển giao. Bạn qua đây cho phép chúng tôi thực hiện chuyển giao thông tin của bạn theo các giao dịch như vậy. 
 

7. Bảo đảm an toàn giao dịch

 
DASH JK duy trì các quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt và thực hiện mọi biện pháp cẩn trọng thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép Thông tin Cá nhân của bạn mà DASH JK đang nắm giữ và bảo vệ sự an toàn của thông tin khi bạn chuyển trực tiếp cho DASH JK qua internet. 
 
Tuy nhiên, không có cách chuyển dữ liệu nào qua internet có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối và bạn phải xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua internet. Một khi chúng tôi nhận được Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi đang nắm giữ.
 
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 
Chúng tôi yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, …. và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.
 

8. Trẻ em

 
Website này hướng đến và được thiết kế cho việc sử dụng của những người từ 15 tuổi trở lên. Chúng tôi không có ý định thu thập Thông tin Cá nhân của những trẻ em dưới 15 tuổi. DASH JK bảo vệ Thông tin Cá nhân của trẻ em được cung cấp cho DASH JK mà nhất thiết phải có sự đồng ý của cha mẹ theo cách thức giống như cách mà DASH JK bảo vệ Thông tin Cá nhân của người lớn.
 

9. Cookie

 
Như với hầu hết các website khác, khi bạn ghé thăm Website, một số thông tin ẩn danh nhất định về việc bạn ghé thăm website được tự động ghi lại, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về loại trình duyệt mà bạn sử dụng, tên máy chủ và địa chỉ IP mà bạn truy cập internet, ngày và thời gian bạn truy cập Website, các trang mà bạn truy cập khi ở Website này và địa chỉ internet của website đó, nếu có, mà từ đó bạn được kết nối với Website này. 
 
Chúng tôi có thể có được những thông tin đó bằng cách đặt một cookie trên ổ cứng máy tính của bạn và bằng cách sử dụng một web baecon để chúng tôi có thể nhận ra bạn là một người sử dụng đang quay trở lại Website và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. 
 
Cookie là một phần dữ liệu cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm đến những điều bạn quan tâm. Thông tin do các cookie thu thập được không bao gồm bất kỳ tên hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng bạn. Chúng tôi sử dụng các cookie để xác định các trang của Website mà bạn truy cập và cho phép chúng tôi tiến hành phân tích các xu hướng của người sử dụng Website này để có thể cung cấp các truy cập của khách hàng một cách đa dạng và cá nhân hóa hơn qua Website này. Xin lưu ý rằng, chúng tôi không lưu trữ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn trên các cookie hoặc công nghệ khác trên máy tính của bạn. Hầu hết các trình duyệt web ban đầu đều được cài đặt để chấp nhận các cookie nhưng bạn có thể cấu hình trình duyệt của bạn bằng cách không chấp nhận chúng. Để thực hiện được cách chọn đó, vui lòng tham khảo các trang trợ giúp của phần mềm trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn cài đặt trình duyệt của bạn từ chối bộ lưu thông tin, xin lưu ý rằng bạn có thể không tận dụng được hết tính năng của Website này. Cookie sẽ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn cho đến khi bạn gỡ bỏ. 
 
Bằng cách truy cập và sử dụng Website này, bạn đã đồng ý cho chúng tôi đặt các cookie đó trên máy tính của bạn và sử dụng web baecon. Bạn phải thực hiện các bước cần thiết nếu bạn muốn ngăn trình duyệt web của bạn chấp thuận các cookie này và /hoặc cho phép sử dụng các web baecon.
 

10. Các liên kết

 
Website này có thể chứa các liên kết đến hoặc từ các website khác. Nếu bạn sử dụng một liên kết từ Website này đến website của bên thứ ba, thì website của bên thứ ba sẽ không phải tuân theo Chính sách này. DASH JK sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Thay vào đó bạn vui lòng tham khảo các chính sách của bên thứ ba.
 

11. Liên hệ với chúng tôi

 
Nếu vào bất kỳ thời điểm nào bạn muốn biết bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về mình mà chúng tôi đang nắm giữ, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách click vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi tại cskh@dashjk.vn