TÀI KHOẢN

Tôi có cần phải có tài khoản để mua sắm tại DJ không?

Việc có tài khoản tại DASHJK.VN sẽ đẩy nhanh quá trình thanh toán và cho phép bạn theo dõi các đơn đặt hàng của mình. Bạn có thể đăng ký một tài khoản trước khi mua sắm hoặc tạo một tài khoản trước khi tiến hành thanh toán.

Bạn cũng có thể mua sắm thông qua việc thanh toán dưới vai trò khách hàng. Tuy nhiên, thông tin của bạn sẽ không được lưu trữ và bạn sẽ không thể kiểm tra hoặc sửa đổi đơn đặt hàng của mình nếu bạn đã chọn thanh toán với vai trò khách hàng. Nếu bạn thay đổi quyết định, bạn vẫn có thể tạo tài khoản sau khi đặt hàng bằng cách sử dụng thông tin chi tiết hiện tại của bạn.

Bằng cách tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể:

  • Thanh toán nhanh hơn bằng cách lưu địa chỉ của bạn vào Danh sách địa chỉ.
  • Xem trạng thái và lịch sử đơn đặt hàng của bạn trong Đơn hàng của tôi.
  • Nhận tin tức mới nhất về các chương trình Khuyến mãi, Sản phẩm mới, “Độc quyền trực tuyến”

Đi tới trang Đăng nhập và điền thông tin chi tiết của bạn trong mục Tạo tài khoản để tạo một tài khoản mới.

  1. Đi tới trang Đăng nhập và nhập địa chỉ email của bạn trong mục Quên mật khẩu. Bạn sẽ nhận được một email có liên kết để đặt lại mật khẩu của mình.
  2. Để thay đổi mật khẩu của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn, đi tới Tài khoản của tôi và sau đó đến trang Thông tin tài khoản.

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đi tới Tài khoản của tôi, di chuyển tới mục Thông tin tài khoản. Sau đó bạn có thể chỉnh sửa / cập nhật thông tin chi tiết của mình.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn, đi tới Tài khoản của tôi và di chuyển đến mục Danh sách địa chỉ. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa / cập nhật địa chỉ thanh toán và giao hàng của mình và lưu chúng cho các đơn đặt hàng trong tương lai.

Bạn Cần Hỗ Trợ?

Liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

Thời gian làm việc đội ngũ dịch vụ khách hàng:

  • Thứ Hai - Chủ Nhật: 08h00 đến 22h00
  • Các Ngày lễ: Nghỉ